Kultura wykluczenia? VIII odsłona: Ofiary – Milczenie.

6,7,8 Listopada 2020, Kraków

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem.

W ósmej odsłonie naszego badania form wykluczenia i poszukiwania remedium na nie proponujemy przyjrzeć się wykluczeniu ofiary. W sferze milczenia, strachu, wstydu, tabu bardzo często zostaje przemilczana krzywda zadana drugiemu człowiekowi czy zwierzęciu. O przemocy domowej bardzo długo nie mówiło się i po dziś dzień dla wielu jest to temat wstydliwy, przekraczający poczucie intymności czy prywatności. Gwałt nadal często pozostaje problemem zgwałconego człowieka, mówienie o przemocy i traumie wymaga ogromnej odwagi, niejednokrotnie naraża ofiarę na dodatkowe upokorzenia. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością, osób w wieku senioralnym czy dzieci często wymyka się statystykom, często jest niedostrzegana, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy osoba pokrzywdzona nie może, czy nie potrafi mówić o tym, co się z nią dzieje i co się jej przydarzyło. O krzywdzie zwierząt milczano w naszej kulturze równie długo, a po dziś dzień nie chcemy przyznać się do tego w jaki sposób postępujemy wobec zwierząt hodowlanych, klatkowych – a nawet co robimy z naszymi domowymi „pupilami”. W tym roku chcemy się zatem zająć milczeniem wobec krzywdy, bezradnością ofiary i obojętnością świadków. Będziemy chcieli przedyskutować problem wypierania krzywdy i krzywdzenia, niechęci do zajmowania się tym, co skrywane i spychane na margines. Zamierzamy również zająć się wykluczeniem jako formą agresji oraz przyjrzeć się temu, w jaki sposób wykluczając sami stajemy się źródłem opresji.

Proponujemy poddać analizie zagadnienia takie jak:

 1. Przemoc wobec najsłabszych – krzywda tych, którzy nie mogą się obronić.
 2. Prześladowanie i agresja jako tabu.
 3. Przemoc w rodzinie.
 4. Problem przemocy wobec dzieci, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób w wieku senioralnym.
 5. Prześladowanie i odrzucenie uchodźców, migrantów, „obcych”.
 6. Stygmat Inności i nienawiść „Innego”.
 7. Przemoc wobec zwierząt.
 8. Milczenie ofiar
 9. Rodzaje przemocy instytucjonalnej.
 10. Bezradność wobec zła.
 11. Przemoc symboliczna.
 12. Przemoc kulturowa.
 13. Przemoc w polityce.

Czekamy na Państwa abstrakty do 15 października (max. 200 słów, prosimy przesłać na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com), opłaty za konferencję należy wpłacać do końca października po ogłoszeniu listy prelegentów.

Konferencja planowana jest 6,7 i 8 listopada 2020 w Krakowie, będziemy obradować w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdyby sytuacja pandemiczna w Polsce okazała się niebezpieczna obrady będą się odbywały online.

W tym roku naszą konferencję zamiast tradycyjnych spotkań i warsztatów poprzedza cykl rozmów prowadzonych online i dostępnych na naszej stronie, Facebooku i kanale YouTube. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a ponieważ nikogo nie wykluczamy, zaproszenie nasze skierowane jest zarówno do szacownego grona naukowców z tytułem profesorskim, jak i do zaczynających swą ścieżkę nauki studentów. Liczy się myślenie, nauka i inkluzja.

Komitet Naukowy: Aleksandra Derra, Małgorzata Fuszara, Dariusz Gzyra Jacek Kochanowski, Beata Kowalska, Remigiusz Ryziński, Magdalena Środa, Marcin Urbaniak  

Organizatorzy: Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Dorian Mączka

Współpraca i partnerzy: Polskie Towarzystwo Etyczne Istota Fragile Kwartalnik Racje, Klub Gaja Towarzystwo Humanistyczne.  

Wyróżniony wpis

Kultura wykluczenia? VII odsłona: Zwierzaki

W siódmej odsłonie naszego badania form wykluczenia i poszukiwania remedium na nie proponujemy przyjrzeć się zwierzakom. Tak, właśnie zwierzakom. Tym wszystkim istotom, którym człowiek odmawia prawa do godności, życia, uczuć, świadomości, moralności, tym wszystkim istotom, które traktowane jako zwierzaki, są tylko zwierzęciem, bestią, ale również filetem, boczkiem, tym wszystkim istotom żywym, które sprowadza się do roli najwierniejszego przyjaciela człowieka, albo traktuje jako zabawki dla dzieci, tym wszystkim istotom, które giną w rzeźniach traktowane jako element przemysłu mięsnego, albo mleczarskiego. Siódma odsłona naszej konferencji będzie podejmować problem wykluczenia na masową skalę, wykluczenia dziejącego się niemalże od zawsze w kulturach człowieka: wykluczenia zwierzęcia z praw; i świata natury z przestrzeni godnej naszego zainteresowania.

Dlatego proponujemy przyjrzeć się takim zagadnieniom jak:

 1. Język jakim się posługujemy opisując świat przyrody: czy w języku nie leży już uprzedmiotowienie, czy mówiąc, że mam psa, że kupuję filet drobiowy, nie dokonujemy swoistego zaczarowania rzeczywistości, w której zwierzę staje się użyteczną dla nas rzeczą?
 2. Moralności i zmianą jakie zachodzą w kulturze Zachodu: nowemu nastawieniu proekologicznemu, jako próbie zrównoważenia krzywdy i wprowadzenia zwierzęcia do świata moralności. Henryk Skolimowski powiedział, że wiek XXI musi stać się stuleciem ekologii, żeby świat mógł przetrwać. Czy rzeczywiście nasze czasy są zielone? Czy zwierzęta mogą stać się faktycznym przedmiotem i podmiotem działań moralnych?
 3. Co oznacza ochrona przyrody? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać wielkie wymieranie gatunków jakie współcześnie obserwujemy? Czy ochrona przyrody nie jest jeszcze jedną w nią ingerencją?
 4. Czym jest polowanie? Tradycją? Sportem? Mordem?
 5. Kim jest człowiek wobec zwierząt? Co relacja ze zwierzęciem oznacza dla człowieka z perspektywy egzystencji ludzkiej, antropologicznej i społecznej? Czy człowiek może przerwać uprzedmiotowienie zwierząt, wejść z nimi w prawdziwą relację?
 6. Jak zmienia się prawo i na tym tle w jaki sposób rozwijają się prawa zwierząt?
 7. Czy zwierzęta mają kultury? Czym są kultury zwierzęce?
 8. Jaki jest sens przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach? Czy można przerwać okrucieństwo wobec zwierząt dokonywane w imię postępu nauki?
 9. Czy można zapobiec wykorzystywaniu zwierząt?
 10. Historia spojrzenia na zwierzę – czy można znaleźć w niej ewolucję relacji człowieka do świata przyrody?

Czekamy na Państwa abstrakty do końca września (max. 200 słów, prosimy przesłać na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com), opłaty za konferencję należy wpłacać do końca października po ogłoszeniu listy prelegentów.

Konferencja planowana jest 15, 16 i 17 listopada 2019 w Krakowie, będziemy obradować w Collegium Novum, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naszą konferencję poprzedzi cykl spotkań warsztatowych i paneli organizowanych co miesiąc począwszy od stycznia 2019 roku, które będą ogłaszane na naszej stronie i Facebooku. Uczestnictwo w naszych comiesięcznych spotkaniach będzie możliwe zarówno fizyczne jak i elektroniczne.

Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów w książce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a ponieważ nikogo nie wykluczamy zaproszenie nasze skierowane jest zarówno do szacownego grona naukowców z tytułem profesorskim, jak i do zaczynających swą ścieżkę nauki studentów. Liczy się myślenie, nauka i inkluzja.

Organizatorzy:
dr hab. Prof. UJ Joanna Hańderek
dr Marcin Urbaniak
mgr Natalia Kućma
mgr Dorian Mączka

Komitet naukowy:
Prof. Zdzisława Piątek
Prof. Andrzej Elżanowski
Prof. Dorota Probucka
Prof. Ignacy Fiut
Prof. Anna Wójcik
Dariusz Gzyra
Karolina Kuszlewicz

Współpraca i partnerzy:
Katedra Etyki Szczegółowej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Istota,
Fragile,
Klub Gaja,
Rewersy Kultury,
Polskie Towarzystwo Etyczne,
Kwartalnik Racje,
Towarzystwo Humanistyczne.

Kultura Wykluczenia? VI Odsłona: Polityka Wykluczenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji konferencji „Kultura Wykluczenia?”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16.02.2019. Tym razem skupiamy się na kwestii polityki i powiązanych z nią mechanizmów wykluczenia.

Wszyscy żyjemy wobec polityki, żyjemy polityką, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy. Polityka wyznacza nasze horyzonty możliwości, daje nam poczucie bezpieczeństwa lub niesie zagrożenie, staje się naszym wyzwaniem, buduje modele życia.
Przyglądając się historii, tak samo jak i naszym dzisiejszym czasom, można zobaczyć, że polityka niesie w sobie również mechanizmy wykluczające. Formułując prawa funkcjonowania państwa skazuje pewne grupy społeczne na marginalizację, w działaniach polityków i partii rządzących wytwarza też przekaz, co jest normą a co patologią – automatycznie skazując na marginalizację tych, którzy nie spełniają odpowiednich wartości. Polityka otwiera nas bądź zamyka na innych, daje prawa lub ich odmawia kobietom, osobom nienormatywnym, umożliwia lub blokuje rozwój niestandardowych zachowań.

Dlatego w tej odsłonie naszej konferencji proponujemy przyjrzeć się takim zagadnieniom jak:

 1. Rola polityki w codziennym życiu.
 2. Język nienawiści i przemocy na politycznych salonach.
 3. Czy etyka obecna jest w polityce? Czy można ją w polityce stosować?
 4. Polityka a strategie państwa wobec inności, obcości, nienormatywności.
 5. Prawa środowisk LGBT a polityka.
 6. Kobiety wobec polityki – ich możliwości, zaangażowanie i działalność.
 7. Wykluczenie kobiet w dyskursach polityki.
 8. Odrodzenie się neofaszyzmu i nacjonalizmu we współczesnym świecie – w polityce.
 9. Wojna czy pokój – co wyznacza konflikty i napięcia współczesnej polityki.
 10. Znaczenia demokracji.
 11. Czy polityka jest dla wszystkich?
 12. Jak możliwa jest polityka międzynarodowa?

Szczegółowe wymogi dotyczące abstraktów oraz informacje o terminach i opłatach znajdą Państwo w zakładce Informacje.

Duchowość kobiet – spotkanie czerwcowe

23.06.2017 o 18.00 w De Revolutionibus Books&Cafe wraz z Kają Bryx (Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów), prof. dr hab. Beatą Szymańską i prof. dr hab. Romaną Kolarzową dyskutować będziemy o duchowości kobiet.

Serdecznie zapraszamy!

duchowosc

KOBIETY EMIGRANTYKI

26 maja o 18.00 zapraszamy do Cafe Kratka na ul. Brackiej 3-5, gdzie wraz z Pauliną Szydłowską i Joanną Grzymałą-Moszczyńską będziemy dyskutować o podwójnym wykluczeniu kobiet na uchodźstwie.

kobiety_emigracja

MONOGRAFIA WYKLUCZENIA

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta ukazała się monografia „Wykluczenia” zapraszamy do pobierania i czytania!

Kultura gwałtu – 5 maja

Z przyjemnością zapraszamy na dyskusję o nieprzyjemnych tematach – 5 maja o godzinie 18.00 w De Revolutionibus Books&Cafe gościć będziemy Katarzynę Babis (znaną jako Kiciputek) oraz Darię Gosek-Popiołek

 

Przy okazji informujemy, że przesunięte spotkanie o kobietach i emigracji odbędzie się najprawdopodobniej 26 maja.

 

18176101_1276422852413312_608997717_o

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑